การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

                          

        ประมวลภาพการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา            ประมวลภาพ ลงพื้นที่โครงการก่อนประชุม PP2          ประมวลภาพการประชุมการเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบ

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................

 

 

Hightlight-การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

โครงการฯ สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สาย บ.หนองหิน–ด่านสิงขร
.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ 
#อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ #ตำบลคลองวาฬ #บ้านหนองหินด่านสิงขร #ทล4373 #ทล4ช่องจราจร #ด่านสิงขร

 

 

วิดีทัศน์ ชุดที่ 2 ประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

โครงการฯ สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สาย บ.หนองหิน–ด่านสิงขร
.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
#อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ #ตำบลคลองวาฬ #บ้านหนองหินด่านสิงขร #ทล4373 #ทล4ช่องจราจร #ด่านสิงขร

 

 

........................................................................................................................

 

ประกาศกรมทางหลวง
 
เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สาย บ.หนองหิน–ด่านสิงขร
จากผลการจัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(รายละเอียดดังไฟล์รูป)

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................


01 มีนาคม 2567

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com